Štampa za svetleće displeje

Svetleći displejevi svojim sjaje ukrašavaju unutrašnjost objekata, i to je jedina razlika između njih i klasičnih svetlećih reklama. Materijal koji se koristi za štampu svetlećih displeja je citi light, a štampa aplikacija je na ekosolventnoj mašini Roland.

Vrati se gore