Štampa na ceradi i mešu

Baner ili cerada se koristi za unutrašnje i spoljašnje brendiranje. Ceradom se mogu brendirati kamionska vozila, štampati reklamni baneri, fasadna grafika, bilbordi, i drugi oblici reklama. Mash je mrežasti materijal koji se koristi takođe za unutrašnje i spoljašnje oglašavanje. Rupičast je matertijal i može se koristiti za kratkotrajno ili dugotrajno reklamiranje, u zavisnosti od potrebe potrošača.

Vrati se gore