Štampa na canvas i foto papiru

Koristi se za apliciranje slika(fotografija) i reprodukcija slika. Zahteva slike velike rezoluvije, a izvodi se na ekosolventnoj mašini Roland.

Vrati se gore