Štampa bilborda i megaborda

Pored megaborda, bilbordi su najobimniji vidovi reklamiranja s toga spadaju u štampu velikih formata. Megabord je najveća moguća reklama koju Grafo Dizajn može da izradi za vas, dok je bilbord odmah iza megaborda. Kada kažemo najveća, mislimo na veličinu. Grafo Dizajn vrši i štampu i postavljanje bilborda i megaborda na svim lokacijama u Srbiji.

Materijali za štampu bilborda i megaborda su pre svega blue-back, meš, cerada (baner) a ređe i samolepljiva PVC folija. Štampa obavljamo na velikim mašinama za ekosolventnu štampu.

Vrati se gore